Työmaa-aidat – mitä ne ovat, miksi niitä tarvitaan, mitä laki niistä sanoo?

Työmaa

Työmaa-aidoilla on erittäin tärkeä rooli työmaan turvallisuudessa. Niillä suojataan rakennustyömaita ja ehkäistään asiattomien pääsyn työmaalle, ohjaa liikennettä ja suojaa henkilö- ja omaisuusvahingoilta. Ne ovat tarkoitettu väliaikaiseen aitaamiseen. Niitä käytetään nimensä mukaisesti enimmäkseen rakennustyömailla, mutta ne soveltuvat myös erilaisten yleisötapahtumien yhteydessä aluesuojaustarkoitukseen.

Miksi työmaa-aitoja käytetään?

Maankäyttö ja rakennusasetus 10.9.1999/895 13 luku Rakentamiseen liittyvät järjestelyt -osion mukaan kiinteistönomistajalla on oikeus rakentaa aita oman tontin rajalle, mikäli asemakaavassa tai rakennusjärjestyksessä tai jos rakennusviranomaiset ei sitä jostain syystä anna tehdä. Laki kertoo, että joko rakennusluvassa tai itse rakennusprojektin aikana voidaan määrätä työmaa-aitojen käyttöä työmaalla. Työmaa-aidoilla ehkäistään omaisuus- ja henkilövahinkoja. Niiden avulla vältetään myös häiriötekijöiden ilmaantumista työmaalla ja samalla työmaalla työskentely järjestyy sellaiseksi, ettei siitä aiheudu haittaa ohikulkijoille.

Työmaa-aitatyypit

Markkinoilla saatavilla on monen kokoisia ja eri tarkoituksiin suunniteltuja työmaa-aitoja. Niissä käytetään materiaaleina useimmiten terästä, mutta saatavilla on myös muovista tehtyjä aitoja useissa eri väreissä. Väreinä käytetään tuttuja keltaista ja punaista. Myös sinisiä muoviaitoja on käytössä. Muovisen työmaa-aidan etuja on sen keveys. Sitä on erittäin helppo siirtää ja se on erityisen hyvä kaupunkiympäristössä.

Näihin aitoihin on helppo kiinnittää tarvittaessa myös varoitusvilkkuja, jolloin se varmasti huomataan. Muovisissa työmaa-aidoissa on teräslenkit, joiden ansiosta aidoista on helppo muodostaa aitarivistö, jolloin siitä tulee yhtenäinen pitkä aita. Muoviset työmaa-aidat ovat lyhyempiä kuin teräksiset aidat. Ne ovat silti hyviä, kun kyseessä on jonkin tietyn alueen eristäminen. Punaisella värillä on varoittava vaikutus ja juuri siksi punainen väri työmaa-aidassa on hyvä.

Teräksiset työmaa-aidat ovat usein korkeita ja niitä käytetään myös erilaisissa yleisötapahtumissa, esimerkiksi festareilla, jolloin ulkopuoliset eivät varmasti pääse aitoilla suojattuun paikkaan edes kiipeämällä ylitse. Se on mahdotonta juuri niiden materiaalin ja korkeudenkin takia. Teräksiset ja korkeat työmaa-aidat ovat tehokkaampia eristäjinä verrattuna pienempiin muovisiin.

Aitaukseen voi yhdistää myös sähköllä toimivan liukuportin, jonka avulla on kätevä kontrolloida liikennettä työmaalle. Liukuporttia ohjataan kaukosäätimen avulla tai ennalta sovitulla numerolla, jolla soitetaan portin omaan puhelinnumeroon. Useisiin malleihin voidaan asentaa myös kulkukorttijärjestelmä.

Työmaa-Alue

Rakennustyömaat voivat olla vaarallisia ja ulkopuolisilta pitää estää pääsy paikan päälle riskien välttämiseksi. Aitaus välittää vahvaa signaalia ohikulkijoille, joka varoittaa rakennustöiden olevan juuri käynnissä, jolloin ulkopuoliset pysyvät poissa.

Missä ja miten aidat pystytetään ei ole niin yksinkertaista. On erittäin tärkeää suunnitella, mihin ne kannattaa sijoittaa. Kun aitoja asetellaan paikoilleen siten, että ne ympäröivät työmaata, niin on hyvä huomioida, ettei ne aiheuta vaaraa ohikulkijoille. Joskus on välttämätöntä asentaa aidat keskelle autotietä, esimerkiksi, jos rakennustyöt liittyvät tien kunnostuksiin. Silloin liikenne on suunniteltava siten, että mikään ei häiritse autoilijoiden, pyöräilijöiden ja kävelijöiden näköyhteyttä. Aidat sijoitetaan siten, etteivät ne aiheuta vaaraa tai haittaa ohikulkijoille.

Rakennustyömailla käytetään työvälineinä isoja työkoneita, jotka aiheuttavat työmailla omat riskinsä turvallisuuteen liittyen. Työmaa-aidoilla tämä iso kone tai laite erotetaan muusta ympäristöstä, jotta työmaalla kulkevat tietävät sen paikan ja näin vähennetään henkilöstövahinkojen riskejä.

On oltava riittävä suojavyöhyke liikenteen ja työkoneiden välillä. Työmailla voidaan työskennellä myös korkealta käsin, joten rakennustarvikkeita saattaa pudota maahan. Aitauksilla voidaan erottaa tällaiset alueet, jonne tavaroita voi mahdollisesti pudota. Lain mukaan työmaa-alueella, jossa käytetään työmaakoneita, täytyy varmistaa, ettei henkilöstö hengaile vaaravyöhykkeellä. Peruuttavista ajoneuvoista aiheutuvat riskit on torjuttava. Tässä tapauksessa voidaan hyödyntää muun muassa työmaa-aitoja, joilla eristetään vaara-alue.

Jaa:

Artikkelit